Vildsvin i Norden: Fakta, frågor och svar [2024]

Nyfiken på fakta om vildsvin?

Perfekt! Här kommer en artikel om vildsvin i de olika nordiska länderna.

Häng med!

Vildsvin i Sverige

Antalet vildsvin i Sverige är nu mellan 250 000 och 300 000. Enligt Skansen är siffran en kvarts miljon, medan det enligt Nordiska Ministerrådets sammanställning rör sig om trehundratusen.

I början av 1980-talet fanns det färre än 100 frilevande vildsvin i Sverige. Tio år senare bestod stammen av cirka 500 djur.

Det finns vildsvin från södra delarna av landet upp till ungefär i höjd med Gävleborgs och Dalarnas län.

Det ska tilläggas att det är en utmaning att uppskatta antalet vilda djur, särskilt när det gäller skygga och nattaktiva djur som vildsvin.

Skador inom jordbruket

Vildsvin orsakar betydande skador för det svenska jordbruket, särskilt när de söker efter föda genom att trampa ned, böka och beta grödor.

År 2015 beräknades kostnaderna för dessa skador inom svenskt jordbruk uppgå till över en miljard kronor per år.

Trafikolyckor med vildsvin

Den ökande populationen av vildsvin i Sverige har resulterat i en kraftig ökning av trafikolyckor där vildsvin är inblandade.

Under perioden 2003–2016 ökade kostnaderna för vildsvinsrelaterade trafikolyckor med 536%, från 1,9 miljoner till 12,3 miljoner EUR.

Sjukdomshotet mot grisnäringen

Ett av de allvarligaste hoten förknippade med vildsvin i Sverige är risken för spridning av Afrikansk svinpest (ASF).

ASF har etablerat sig i vildsvinsstammar i flera europeiska länder, och det finns oro för att sjukdomen kan spridas till Sverige, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för den inhemska grisnäringen.

Jakt och förvaltning av vildsvin

För att hantera de negativa effekterna av vildsvin i Sverige används ökat jakttryck som en viktig åtgärd. Samverkan mellan markägare, jägare och andra aktörer är avgörande för att nå förvaltningsmålen.

Sverige arbetar också med att förenkla och öka avsättningen av vildsvinskött på marknaden för att främja ökad jakt.

Vildsvin i Finland

I Finland har vildsvin etablerats genom att djur vandrat in från sydöst. År 2020 uppskattades den finska populationen omfatta omkring 3 500 djur.

Förekomsten av vildsvin i Finland är tätast i sydöstra delen av landet, men sträcker sig ända upp till Norra Österbotten.

Mindre skadeproblematik än i Sverige

Liksom i Sverige orsakar vildsvin betydande skador inom jordbruket i Finland. När vildsvinen söker efter föda genom att böka, beta och trampa ned grödor, uppstår ekonomiska förluster för jordbrukare.

Det finns dock betydligt färre skador i Finland jämfört med i Sverige, vilket sannolikt beror på det betydande antalet färre vildsvin.

Sjukdomsövervakning och jaktersättning

I Finland har man implementerat åtgärder för att övervaka och förebygga sjukdomar bland vildsvin, särskilt med fokus på Afrikansk svinpest (ASF).

För att reglera vildsvinspopulationen och minimera dess negativa effekter tillämpas också ökat jakttryck.

Jägare i Finland kan erhålla ersättning för skjutna djur genom att skicka in prov för smitto- och hälsoövervakning.

Det här systemet syftar till att uppmuntra jakt på vildsvin, och samtidigt säkerställa övervakning av eventuella sjukdomar.

Vildsvin i Norge

I Norge dokumenterades föryngring av frilevande vildsvin för första gången 2005. Sedan dess har en vildsvinspopulation etablerats i ett område längs gränsen mot Sverige, från Halden i söder till Kongsvinger i norr.

Populationen av frilevande vildsvin i Norge uppskattas vara ungefär 1 000 djur.

I landet finns krav på att observationer av sjuka eller självdöda vildsvin ska rapporteras till veterinär eller myndighet.

Precis som i Sverige och Finland kan vildsvin i Norge orsaka skador inom jordbruket när de söker efter föda. Antalet skador i Norge är dock troligtvis lägre än i de andra nordiska länderna på grund av det mindre antalet vildsvin.

Vildsvin i Danmark

Danmark har i stort sett ingen frilevande population av vildsvin.

År 2018 fanns en liten stam på cirka 100–150 djur i landet, men sedan dess har Danmark i praktiken eliminerat alla vildsvin.

Danskt stängsel mot Tyskland

För att förhindra att vildsvin sprider sig från Tyskland, och därigenom minska risken för Afrikansk svinpest (ASF), har Danmark byggt ett vildsvinsstängsel längs hela den dansk-tyska gränsen.

Den här åtgärden har varit framgångsrik i att hålla vildsvin borta från det danska territoriet.

Vad har länderna för plan för antalet vildsvin?

Sverige strävar efter att ha ”en hållbar och kontrollerad vildsvinspopulation” som är ”anpassad till regionala förhållanden”.

Finland siktar på att minska sin vildsvinsstam till 500–600 djur.

Norge betraktar vildsvinet som en främmande art och strävar efter att minimera dess population till det minsta möjliga på det minsta möjliga området.

Danmark har ett tydligt mål att förhindra återetablering av vildsvin.

Källa: Nordisk kommitté för jordbruks- och livsmedelsforskning (NKJ), 2021

Sammanfattning: Antal vildsvin i de nordiska länderna

LandAntal vildsvin
Sverige~ 250 000 – 300 000
Norge~ 1 000
Finland~ 3 500
Danmark0
Island0

Vildsvin som mat

Läs mer om vildsvinskött i matlagning här:

Fler recept hittar du via startsidan, grillfakta.se.

Rulla till toppen
Grillrea